Home
Woordverklaring
Concreet
Soorten
Tips voor ouders
Tips voor scholieren
Tips voor scholen
Links
Downloads
Nieuws
Contact
 

Hieronder vindt u publicaties van het Departement Onderwijs.

Evaluatierapporten van de Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire scholen

Schooljaar 01-02
Schooljaar 02-03
Schooljaar 03-04
Schooljaar 04-05
Schooljaar 05-06
Schooljaar 06-07
Folder Spijbelen uit "Klasse"
Spijbelactieplan
Bladwijzer voor artsen
Wetgeving

NIEUW!

Uit SCHOOLDIRECT

Wie is er niet als bel gaat?
***
In het schooljaar 2006-2007 waren 484 leerlingen (0,07%) niet ingeschreven en bleven zonder geldige reden thuis. Dat zijn er meer dan in 2005-2006. Toen ging het om 177 leerlingen (0,03 %). De stijging heeft te maken met de uitbreiding van de controle op de leerplicht van 286 623 naar 829 570 leerlingen. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming ging voor het eerst na of álle leerlingen tussen 6 en 18 jaar ingeschreven zijn. Bij de probleemdossiers gaat het voornamelijk om niet-Belgen, kinderen uit een stedelijk gebied en 17-jarigen. Door vereenvoudigde procedures is het parket sneller bij deze ernstige gevallen van schoolverzuim betrokken.
Scholen meldden 5478 leerlingen uit het secundair onderwijs die meer dan 30 halve dagen (voltijds onderwijs) of meer dan 20 halve dagen (deeltijds onderwijs) onwettig afwezig bleven. Ook hier is sprake van een lichte stijging (+ 137) tegenover 2005-2006. Dat wijst erop dat scholen informatie over schoolverzuim steeds beter doorspelen.
Vanaf dit schooljaar (2007-2008) kunnen leerlingen die gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet ingeschreven zijn of hardnekkig spijbelen, tijdens dat tweede jaar hun schooltoelage verliezen. Deze aanpak kadert in het globale actieplan om spijbelen en schoolverzuim terug te dringen.
Lees het volledige persbericht
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/0506-schoolverzuim.htm
Raadpleeg het rapport over de leerplichtcontrole http://www.agodi.be/pdf/leerplicht/AgODi_Rapport_Leerplicht_Schoolbel_rinkelt.pdf

 

Steden en gemeenten moeten acties tegen spijbelen ondersteunen!

De lokale besturen verlenen hun medewerking aan het bevorderen van het regelmatig
schoolbezoek en het aanpakken van spijbelgedrag van leerplichtige leerlingen in de scholen,
gelegen op hun grondgebied...
Lees meer in het decreet van het flankerend onderwijs

 

Welkom

Author - Bart Van den Driessche probeerde een website samen te stellen rond het alledaags probleem "SPIJBELEN"

Speciale dank gaat naar de werkgroep spijbelen van het RWO-ARA (Regionaal Welzijnsoverleg van het Arrondissement Aalst).

Ik ben ervan overtuigd dat deze website verre van volledig is, maar dankzij jullie hulp kan ik de site verder uitbouwen.

Je kan steeds reageren of vragen stellen. Ik probeer je een passend antwoord te vinden.

Doel - Ik werk dagelijks met jongeren en word ook dagelijks geconfronteerd met hun problemen. Oplossingen liggen niet steeds voor de hand. Maar van één ding ben ik zeker overtuigd. als de jongere vlucht uit zijn problemen en niet naar school komt kan je hem of haar niet helpen. Daarom moeten wij zoveel mogelijk aandacht schenken aan het "aanwezig" zijn op school.

Aan de hand van tips en ondervindingen wil ik jou als bezoeker van deze site handvaten bieden om zorg te dragen voor onze jonge mensen.

Aarzel niet om mij te contacteren

Bart Van den Driessche