Home
Woordverklaring
Concreet
Soorten
Tips voor ouders
Tips voor scholieren
Tips voor scholen
Links
Downloads
Nieuws
Contact
 

Hieronder vindt u publicaties van het Departement Onderwijs.

Evaluatierapporten van de Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire scholen

Schooljaar 01-02
Schooljaar 02-03
Schooljaar 03-04
Schooljaar 04-05
Schooljaar 05-06
Schooljaar 06-07
Folder Spijbelen uit "Klasse"
Spijbelactieplan
Bladwijzer voor artsen
Wetgeving

1. de occassionele spijbelaar  
Deze spijbelaar geeft er op een bepaalde dag of uur de brui aan. Hij ziet het tijdelijk (vb. een zonnige namiddag, een maandagvoormiddag na een zwaar weekend) niet zitten om nog verder
de lessen te volgen. 
Deze manier van spijbelen is niet zo zorgwekkend maar kan tot problematische afwezigheid leiden wanneer dit niet gedetecteerd wordt .

2. de berekende spijbelaar (roosterspijbelaar)  
Deze spijbelaar is altijd op hetzelfde uur, bij dezelfde leerkracht afwezig: Dit kan zijn omdat hij die leerkracht of die les niet ziet zitten. Dit wordt al iets problematischer.
De leerling zit met een probleem. Kan eigenlijk snel gedetecteerd worden. De alerte leerkracht heeft dit snel door. Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) kan ook ingeschakeld worden.

3. de periodieke spijbelaar  
spijbelt een periode niet, dan weer wel. Deze leerling zit zeker met een probleem. Opvolging en begeleiding is hier noodzakelijk.
De periodieke spijbelaar kan bij niet-opvolging een hardnekkige spijbelaar worden. Het CLB moet zeker ingeschakeld worden. De oorzaak dient onderzocht te worden