Home
Woordverklaring
Concreet
Soorten
Tips voor ouders
Tips voor scholieren
Tips voor scholen
Links
Downloads
Nieuws
Contact
 

Hieronder vindt u publicaties van het Departement Onderwijs.

Evaluatierapporten van de Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire scholen

Schooljaar 01-02
Schooljaar 02-03
Schooljaar 03-04
Schooljaar 04-05
Schooljaar 05-06
Schooljaar 06-07
Folder Spijbelen uit "Klasse"
Spijbelactieplan
Bladwijzer voor artsen
Wetgeving

Registratie

Informeer bij de school op welke wijze de administratie gebeurt, en hoe u geïnformeerd wordt over de afwezigheden van uw zoon of dochter. Bij de meeste scholen staat dit duidelijk vermeld in het schoolreglement. 

Informatie

Wanneer u verwacht dat er zich als gevolg van omstandigheden (vb. familiale, relationele of andere) eventueel problemen zouden kunnen voordoen op vlak van spijbelgedrag, aarzel dan niet de leerlingenbegeleiding van de school op de hoogte te brengen zodat zij samen met u ernstige spijbelproblemen kunnen voorkomen. 

Praat met uw zoon/dochter: wat is het probleem?

De meeste ouders voelen wel wanneer er zich een probleem bij hun zoon of dochter aandient. U kent uw kind(eren) beter dan wie dan ook. Praat met uw zoon of dochter wanneer u ziet of voelt dat er problemen zouden zijn. Als u twijfelt aan de verhalen zoals: de leerkracht was er niet , dus we hadden geen les, of de afwezigheidskaart die u ontving blijkt volgens zoon of dochterlief een vergissing van de school te zijn, aarzel dan niet het secretariaat of de leerlingenbegeleiding te contacteren. Zij zullen u de ware toedracht graag uitleggen.

Werk samen naar een oplossing

Maak afspraken met uw zoon of dochter wanneer er zich een vorm van spijbelen heeft voorgedaan om te voorkomen dat het nemen van een onschuldige occassionele spijbeldag uitgroeit tot een spijbelgedrag
met ernstige gevolgen. Wijs er je kind ook op dat spijbelen een overtreding van de wet is.

Medische attesten

Een medisch attest kan de behandelende arts slechts schrijven wanneer hij de patiënt heeft gezien en een diagnose heeft gesteld. Oefen dus geen enkele druk uit om een eventueel spijbelgedrag toe te dekken door aan de arts toch een briefje te vragen om in orde te zijn voor de school. U kan de arts hiermee in moeilijkheden brengen. De arts mag ook geen briefjes schrijven met terugwerkende kracht. Vraag ook geen attesten aan de arts om een verlenging van de vakantie te verantwoorden. Iedereen weet dat voor en na de reeds jaren lang op voorhand vastliggende vakanties het reizen goedkoper is dan in de duurdere vakanties zelf. Reizen, samen met uw leerplichtige zoon of dochter, buiten de vastgelegde vakanties, is niet toegestaan.