Home
Woordverklaring
Concreet
Soorten
Tips voor ouders
Tips voor scholieren
Tips voor scholen
Links
Downloads
Nieuws
Contact
 

Hieronder vindt u publicaties van het Departement Onderwijs.

Evaluatierapporten van de Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire scholen

Schooljaar 01-02
Schooljaar 02-03
Schooljaar 03-04
Schooljaar 04-05
Schooljaar 05-06
Schooljaar 06-07
Folder Spijbelen uit "Klasse"
Spijbelactieplan
Bladwijzer voor artsen
Wetgeving

Uitgangspunt: Spijbelen mag niet!

Spijbelen is een overtreding van de wet (zoals vb. door het rode verkeerslicht rijden) en het mag dus niet!

Praten!

Praat met iemand die je vertrouwt als je met een probleem zit. Die vertrouwensfiguur kan om het even wie zijn: je ouders, je vrienden, je leerkracht, de leerlingenbegeleider, de CLB-medewerker,
en noem maar op. Praten kan de helft van je problemen al oplossen.

Lezen!

Lees je schoolreglement en ga op zoek naar welke gevolgen spijbelgedrag kan hebben voor jezelf, je ouders, je omgeving. Vind je het niet terug vraag er dan naar bij je leerkracht,
leerlingenbegeleider of een directielid.

Leerlingenraad

Werk constructief mee aan een duidelijk beleid i.v.m. spijbelen. Stap hiervoor naar de leerlingenraad op je school. Via de leerlingenraad kan je ook meewerken aan een positief schoolklimaat.
Een goede werking van een leerlingenraad kan meehelpen aan een aangename sfeer op school waar iedereen zich thuisvoelt, zodat er mede hierdoor misschien een stop kan gezet worden
op het spijbelprobleem bij je collega's-leerlingen.

Schoolloopbaan

Maak de keuze i.v.m. de studierichting die voor jou het meest geschikt is. Laat je niet beïnvloeden door trends of foutieve informatie ingegeven door mensen die eigenlijk aan zichzelf denken en niet aan jou.
Jij moet het tenslotte waarmaken. Win de nodige adviezen in bij mensen die je vertrouwt. Informeer je over je toekomstmogelijkheden. Probeer het onderste uit de kan te halen, maar besef goed dat niet iedereen de Nobelprijs kan winnen.